1426. 25. februar . [Støvring herredsting?]


Tingsvidne (formentlig af Støvring herredsting) om, at den østre gård i Tjærby (Støvring herred) var Essenbæk klosters rette ejendom.

Tekst efter reg.

Tekst

Item et tings vinde at then øster gaard vdj Tiereby er Essendbeck closters rette eyendom ♦

Datum mcdxxvio mandag nest efther sancti Mathiæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.