1426. 3. maj. Langeland


Jes Andersen (Mylting) i Egeløkke har solgt og skødet al sin ret i Voved til hr. Esger Jensen (Brok) i Assendrup. Han erkender at have fået fuld betaling til sin tilfredshed.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff see æller oc høræ lessæ jæc Jes Anderssøn j Egælyckæ helsser ewinælig meth guth ♦

Oc kongør jæc thet allæ mæn nærdes oc komendes thet jæc wetherkenner mec oc mynæ arwingæ en hetherlig man oc welbyrdig her Esgy Jenssøn jnnen Æsendørp thennæ nærdes brefføre at hauæ saldh oc skøth all myn rætigheth jnnen Woueth ligendes hanum oc hans sannæ arwingæ tiil ewinælig eghæsculendes

Oc kennes mec fææ oc fwlth wærdh wpp at hauæ boret effther mynæ nøghæ ♦

Oc kennes mec ængen rætighet effther thennæ dag jnnen thettæ forde Wouet at hauæ ♦

Tiil hwes widnesbyrdh myt inciglæ ær hengith foræ thettæ breff meth andre gothæ mæns jnciglæ som ær Nes Jæipssøn j Næthergardh Lassæ Booth j Ertelyckæ Jes Olssøn j Kasebølæ Mathes Jenssøn ther aff wapn ære

Datum anno domini mocodoxxvi ipso die invencionis sancte crucis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.