1426. 21. maj.


Hr. Peder Iversen pantsætter en gård vest for kirken i Balle (Hids herred) til en ukendt.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et her Peder Jffuerssens pante breff paa en gaard vdj Ryebalge[1] vesten ved kircken / ♦

Datum mcdxxvj tredie pins dag : ♦

1. Ryebalge] i B-reg. læses Rieballe; for præfikset Ryd- se Danmarks Stednavne III s. LI.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.