1426. 18. juni .


Hr. Konrad, domprovst og præst i Nakskov, erklærer, at hr. Henrik, tidligere sognepræst i Rødby, har erklæret over for Jens Ovesen (Jernskæg), biskop i Odense, at alt, hvad han havde af gods i Ringsebølle sogn, havde han modtaget ved venskab og ikke ad rettens vej.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

No. 2, gived af samme proust[1] , under datum 1426 anden dag Bodulphi, at bisp Hans uti Othens hordte i rette sognepresten af Rodbye og kirkeværie og sognemend af Ringsebølle, hvor sognepresten er da bekiendt, at hvis han hafde af Ringsebolle, det hafde hand med villie og venschab og ikke med rette.

1. samme proust] dvs. domprovsten og præsten i Nakskov ved navn hr. Konrad.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.