1426. 18. juni.


Fru Katrine Rudsdatter skænker Sorø kloster gods i Mullerup og Rye mod sjælemesser for sig selv, sin mand og deres børn.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Militissa et magne devocionis femina domina Katerina Rutzdoter de consensu mariti sui domini Johannis Grim et voluntate sue cognacionis donavit monasterio beate virginis in Sora bona in Muldorp et Rughe provincie Løweheret ad possessionem perpetuam videlicet tres curias in Muldorp quarum principalis habet sub se duos inquilinos et dat quatuor talenta annone cum dimidio / in siligine et ordeo / pro pensione annua / altera curia dat similiter duo talenta cum dimidio / tercia vero unum cum dimidio tres eciam curias in Ryghe quarum una dat quatuor talenta annone altera quatuor / et tercia duo pro pensione annua / ♦

Hec bona cum omnibus pertinencia suis appropriavit monasterio scotans cum obligacione consueta sub ea condicione / quod abbas pro tempore existens / et conventus / faciant missam pro ea et pro domino Johanne Grim et pro liberis ejus / cotidie celebrari / temporibus perpetuis videlicet dominica missam de trinitate et sabbato missam de beata virgine / aliis vero diebus missam pro defunctis / ad altare capelle australis ubi ipsa cum filio Jacobo Bremle sub petra marmorea jacet sepulta ♦

Super hiis extat litera ejus data anno domini 1426 die beatorum Marcelli et Marcelliani[1]

1. die beatorum Marcelli et Marcelliani] således ms., = die beatorum Marcelli et Marcellini (18. juni).

Oversættelse

En kvinde af stor fromhed fra ridderstanden, fru Katrine Rudsdatter, skænkede med samtykke af sin mand, hr. Jens Grim, og efter sine slægtninges ønske, den Hellige Jomfrus kloster i Sorø gods i Mullerup og Rye i Løve herred til evig besiddelse, nemlig tre gårde i Mullerup, hvoraf hovedgården har to gårdsæder under sig og yder fire og et halvt pund korn i rug og byg som årlig afgift; den anden gård yder på lignende vis to og et halvt pund, den tredje dog halvandet; og tre gårde i Rye, hvoraf den ene yder fire pund korn, den anden fire, og den tredje to som årlig afgift.

Dette gods, med alt dets tilliggende, hjemlede hun klostret, idet hun skødede det med den vanlige forpligtelse, på den betingelse, at den til en hver tid siddende abbed og konventet til evig tid dagligt skal lade holde messe for hende og for hr. Jens Grim og for deres børn, nemlig om søndagen messen for treenigheden, og om lørdagen messen for den hellige jomfru, men på de andre dage messen for de døde, ved alteret i det søndre kapel, hvor hun selv ligger begravet under en marmorsten sammen med sønnen Jakob Brimle.

Om dette findes hendes brev dateret i det Herrens år 1426, på helgenerne Marcellus' og Marcellinus' dag.