1426. 22. juli.


Hr. Jens (Andersen) Grim (Has) af Tolstrup, ridder, pantsætter alt det gods i Djurs Sønder herred, som han med sin hustru (Katrine Jensdatter (Rud)) arvede efter (Herlug) Brimle, til Jens Jensen (Godov) af Hessel for 50 nobler.

Tekst efter reg.

Tekst

Item en vdschrifft aff ith breff att her Jenns Grynn rider aff Tolstrup panntsetter Jenns Jennsøn aff Hesle sitt gods y Nøriuttland i Opsysell i Synndre herritt Diurss ligenndis / som hand fick till arffue mett sinn hustrue epter Bremmille som er all Tolstrup y Weylebysogenn enn gaard y Alsø en gaard y Aluelo en gaard y Reffue i Weillebysogenn en gaard y Ebberup for l nobille / ♦

Datum sancte Mariæ Magdalene dag / mcdxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.