1426. 22. september. Lübeck


Hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg slutter et forbund til gensidigt forsvar i den nært forestående krig mod kong Erik 7. af Pommern.

I forbundstraktaten er indføjet den bestemmelse, at rådet i Stralsund ikke skal erklære kong Erik krig før den 14. oktober 1426.

Endvidere skal nærværende forsvarsforbund også gælde, såfremt en eller flere af forbundsfællerne kommer i krig med andre parter som følge af den nært forestående krig.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Wy borghermeystere, ratmanne vnde menheyde der stede Lubeke, Hamborch, Rostok, Stralessund, Wismer vnde Lunenborch bekennen vnde betughen openbare an desser schrift vor allesweme, dat wy vns malkander vorplichtet vnde vorbunden hebben, vorplichten vnde vorbinden vns ok in kraft desser suluen schrift, dat wy den krich, den wy myt deme heren konynghe Erike to Dennemarken vnde sinen helpern vmme vnser aller n{oe}d voren moten vnde willen, van stunde an vnde to ende vth tosamede bliuen scholen vnde willen, vnde vnser ene stad schal der anderen darane myt ghantzen truwen bystendich vnde behulpen wezen myt ghantzer macht, to watere vnde to lande, vnde vnser n{ee}n schal bynnen deme vorschreuen krighe myt deme erbenomeden heren koningh vnde synen helperen, samentliken edder besunderen, jeneghe vrede, vleghe edder bestand maken edder anghan sunder vnser aller ghutliken endracht.

Jodoch vmme bede willen des rades van deme Stralessunde, vnde vmme n{oe}d willen erer vnde erer borghere, de se vns anderen steden eerbenomet vortelleden, hebben wy en ghutliken erlouet vnde gheghund, dat ze deme erbenomeden heren konynghe vnde sinen helperen nene veyde vorkundighen doruen vor sunte Calixti daghe erst to komende, ouer an deme suluen sunte Calixti daghe edder eer, oft se moghen, vnde den vorschreuenen krich al vth, scholen de van deme Stralessunde myt vns anderen steden erbenomet so depe in der veyde wesen vnde bliuen, alzo wij, vnde denne scholen se sunder vortoch ok ere were vnde hulpe verdich hebben, alze des denne beh{oe}f is, ghelik vns anderen steden erbenomet, vmme dartho tho denende, dar se vnde wy kennen, dat it nuttest is vor vns allen.

Vnde scheghe dat ok, dat vns steden eerbenomet, alle edder welke besunderghen, jennich here edder vorste vmme sake willen, de van desseme krige entstunde, veyden wolde vnde veydede, darane schal vnser ene de anderen edder den anderen, so vere wy anderen der, de beveydet were, tho rechte moghen mechtich syn, myt ghantzen truwen bystendich vnde behulpen syn to ende vth.

Alle desse vorschreuen stucke, alle samentliken vnde besunderen, loue wy borghermeystere, ratmanne vnde menheyde der stede eerbenomet by truwen vnde louen malkander stede vnde vast to holdende sunder alle lyst.

Vnde desses to merer tuchnisse sint desser schrifte twe, der de ene vth der anderen ghesneden likludich sint, vnde der hebben de r{ae}d van deme Stralessunde ene vnde wy anderen erbenomeden stede de anderen.

Datum anno Domini MoCCCCoXXVI, ipso die beatorum martirum Mauricii et sociorum eius.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.