1426. 28. september.


Jens (Nielsen) Bransvig lejer gods i Åkarp i Reslövs sogn af Jens Povlsen, ærkedegn og kirkeværge i Skt. Laurentius' kirke i Lund, mod årlig landgilde. Når Jens Bransvig, hans kone og børn er døde, skal godset komme frit tilbage til Skt. Laurentius' kirke.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thettæ breff hører æller see helser iech Ienis Bransvigh meth thettæ mith opnæ breff kerlighe meth gwth ♦Thet skal alle meen wetherlict ware thet iek wetherkennis megh leghet at hawæ aff en hedherlik man her Ienis Pawelsøn ærchydyægn ok ene kirkiawæriæ til sancta Laurentii kirky j Lund j mynæ daghe ok myn hosfrowes Ingebwrgh som iek nw haffver alt / thet gooz j Agarp innen Redersløffsogn som til Lunde kirke ombonet liggher meth agher ok æng woth ok thiwrth enkte wnden taget ok meth en m[o]lle[1] staadh for hwart aars langille swa som er halff tinde pund korn ok for thiænistæ eeth nøth ok eeth feth swiin ok til tinde eet pund haffre / hwart aar vt at gyue innen tolffthæ dagh julæ meth swæ dant vilkor at wj skulle thet gootz ok m[o]lle[2] bygge effther wore formwæ ok bydhgh holde ok thet forde gootz ♦

Ok næær wj are badhe dødha haffvæ wj noghet barn som nøttwkt ær til thet gootz tha schal thet barn thet forde gootz beholde j sine daghe for thet sammæ langille thiæniste ok tinde som for screvet staar ♦

Ok næær gwth wil at jac ok myn hosfrow Ingebwrgh ok wort barn som for staer screvet aff gaa[3] tha skal thet gootz ok molle bygningh som thet tha fintz frit j geen kommæ til sancta Laurens kirkiæ wthen hwars mantz gensielse ♦

Til hwes vinnisburdh henger iech mith incegel meth gothæ meens incegel som er Jon Ienssøn aff Gyselbergh Offa Saxstirp Twe Geeth som aff wapnæ ære ok herre Pather Ienssøn deygen j Haragersherret ok prest j Nørrehwidighe ♦

Datum anno domini mo cd xxvi profesto beati Michaelis archangeli ♦

1. m[o]lle] usikker læsning, A. 2. m[o]lle] usikker læsning, A. 3. aff gaa] ov. l., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.