1426. 2. oktober. Lübeck


Rådet i Lübeck skriver til rådet i Wismar.

Rådet i Lübeck meddeler, at det har sendt en formular sammen med det fejdebrev, som rådet i Wismar skal sende til kong Erik 7. af Pommern.

I forlængelse heraf ønsker rådet i Lübeck, at rådet i Wismars udsending medbringer Wismars fejdebrev til det møde, som skal holdes 7. oktober 1426 om aftenen i Lübeck. Rådet i Lübeck har nemlig aftalt med hertugen af Slesvig og hansestæderne Hamburg og Lüneburg, at udsendingene fra rådene i Wismar, Rostock og Lüneburg skal medbringe de pågældende råds fejdebreve til mødet.

Endelig ønsker rådet i Lübeck, at rådet i Wismar sender Lübecks vedlagte brev til rådet i Rostock videre til Rostock.

Tekst

Vrundliken grot vnde wes wij gudes vormogen touoren.

Ersamen heren, leuen vrundes.

Wy senden juwer leue eyne auescrifft[1] hyrane besloten, wo men deme heren koninghe schal entsegghen, vnde begheren frundliken, dat gij juwen veydebreff[2] myt juweme boden n{uo} en mandage en auend erst komet[3] bynnen vnser stad hebben willent, wente wij myt deme heren hertogen van Sleswijck vnde den steden Hamborch vnde Luneborch des also eyns geworden sin, dat juwe, der van Rozstoke, Luneborch vnd vnse veydebreue vnde boden vppe dessen vorscreuen mandach en auent bynnen vnser stad jo wesen scholen.

Ok beghere wij fruntliken, dat gi vnse anderen breue an de van Rozstok vorder willent benalen, den wij desser gelijken vorscriuen, vnde nyn sumenisse hijrane en beschee. Dat duncket vns nutte vnde geraden sin, vnde des juwe antwerde.

Sijt Gode beuolen.

Screuen vnder vnsem secrete, des midwekens na Remigii, anno etcetera XXVIo.

Consules Lubicenses.

1. eyne auescrifft] den pågældende formular kendes ikke. 2. juwen veydebreff] dvs. DD 1426. 13. okt., nr. 14261013001. 3. en mandage en auend erst komet] dvs. 7. oktober 1426.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.