1426. 3. oktober. Bergen


Thomas, biskop af Orkneyøerne, Angus af Kirkness, ærkedegn på Shetlandsøerne, og John af Tulloch, kannik i Scone (Gowrie), lover kong Erik 7. af Pommern på hans vegne at modtage den årlige skat på 200 nobler, som (James 1.) kongen af Skotland nu igen har forpligtet sig til at betale til ham.

Tekst efter A.

Tekst

Ether høyboren oc mechtigh herre oc første herre Erik meth gudz nadh Noregis Danmarks Swerigis Wendis oc Godis konung ok hertogh j Pommeren war nadhoghe herre helsse wj Thomas meth samme nadh biscop j Orknø Angusius de Kirkenes erchediækn j Hiætland oc Johannes de Tulach canonicus regularis de Scona . ♦

Ok gøre wi ether nadhe witerlicht at effter thet at goth sæmie gamelt wenscap oc goth endracht er j gen kommen oc nw fornyghet mellom ether nadhe oc righet Norghe / oc konungen j Scotland oc thet righe Scotland ♦ Swo at konungen j Scotland scal giffue ether nadhe aarlighe twhundrethe nobele / oc them scal han lade antwordes ether nadhes høuitzman aff Orknø eller biscopen aff Orknø eller oc capitel ther samme stadhs / e huilken aff them som ether nadhe thet befaler / meth swo dan bewisning som ther til hører the forscrefne tu hundrethe nobele at aname vpa ether nadhes weyne . oc giffue ther quittebref vpa / ♦

Thæckis ether nadhe effter thy som ther nw vpa Orknø standende er / at befale oss thet samme vmbudh oc aname the samme penninge til ether nadhis behoff ♦

Tha wele wj ther swo bewise oss wtj / som wi wele haue ether nadhes gunst oc thak / oc at ether nadhe scal meth gudz hielp wforsymeth bliue j thet ærende vpa wore weyne oc fore wore schyld ♦

Til mere wissen her vm haue wi henght wor jncigle fore thette breff / swo wel vpa all capitels weyne som vpa wore eyne weyne ♦

Scriptum Bergis anno domini mcdxxvi feria quinta post festum beati Michaelis archangeli ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.