1426. 6. oktober. Lübeck


Lübeck erklærer kong Erik krig.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet irl{ue}chtigeste h{oe}chgeborn furste vnde here her Erik der ryke Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde der Gotten konig vnde hert{oe}ge Pomeren / dat wÿ / borgermestere ratmanne vnde inwonere der st{ae}t Lubeke vnde vnse helpere de wy dar to theen konen / wo men de benomen mach juwe juwer ryke lande vnderzaten inwonere vnde helpere / wo men de ok benomen mach / vyende willen wesen / vmme manigerleye vele gewalt vnrecht schaden vnde gebreke willen alse vns vnsen borgeren / vnde deme gemenen copman van j{ue} juwen vnderzaten vnde den juwen geschen is / teghen vnse priuilegia / vnde fryheide / de vns van juwen voruaren ghegeuen vnde besegelt / vnde van jw confirmeret vnde bestedeghet sin / vnde juwe besegelde geleyde / vns vnde den vnsen / van jü vnde den juwen / nicht geholden en is ♦

Des wy vnde de vnse vnuorwinliken groten shaden / vnde hinder genomen vnde geleden hebben vnde willen des vnse ere / an jü allen vorgescreuen wol vorwaret hebben ♦

Desses to merer witlicheid hebbe wy / vnser st{ae}t ingesegel gedr{ue}cket heten nedene vppe dessen breff / de ghescreuen vnde gheuen is na Christi geb{oe}rd verteinhundert vnde in deme sesse vnde twintigesten jare des negesten sondages na sunte Remigius daghe des hilghen bisschoppes.

Oversættelse

I skal vide, særdeles strålende og højbårne fyrste og herre, hr. Erik, Danmarks, Sveriges, Norges og de Venders og Goters konge og hertug af Pommern, at vi borgmestre, rådmænd og indbyggere i staden Lübeck samt de allierede, vi kan skaffe os, hvad end man vil kalde dem, vil være jer og jeres rigers, landes og undersåtters fjende på grund af den megen og mangeartede vold, uret, skade og hindring, som er blevet begået af jer, jeres undersåtter og folk imod vore borgere og den almindelige købmand i modstrid med vore privilegier og friheder, som er blevet os givet og beseglet af jeres forfædre, og som er blevet bekræftet og stadfæstet af jer, og tillige på grund af jeres beseglede lejdeskrivelser, som I og jeres folk ikke har overholdt over for os og vore folk.

Herfor har vi og vore folk lidt uoprettelig skade og stort tab og vil derfor værne om vores ære over for alle jer førskrevne.

Til yderligere vidnesbyrd herfor har vi befalet vor stads segl at blive trykt for neden på dette brev, som er givet og skrevet år 1426 efter Kristi fødsel på den første søndag efter den hellige biskop Remigius' dag.