1426. 13. oktober. Wismar


Hansestaden Wismars fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, rådmænd, borgere og indbyggere i byen Wismar krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Wismar krig på grund af den vold og uret, som kong Erik har påført Wismars borgere og hanseforbundet, idet kong Erik selv, hans undersåtter og hans mænd har brudt Wismars privilegier.

For det andet erklærer Wismar krig, fordi kong Erik ikke har holdt det lejde, som han havde givet til byen Wismar og dens borgere, hvilket har påført byen og dens borgere stor skade.

Tekst efter A.

Tekst

Grotmachtigen weldigen f{uo}rsten vnde heren . heren Erike der rike Dennemarken Sweden Norwegen der Wende vnde Goten konynge etcetera . ♦

Wij borgermestere radmanne unde ghemeente der stad Wismar . d{oe}n iuw witlijk nach temeliker gr{uo}te alze zijk n{uu} gheboret dat vmme des willen dat vnse medeborghere vnse cøplude vnse denere vnde de yennen de wij plichtych synt to vordeghedingende . van iuwer konyngliker ghewald vnde van iuwen vndersaten an iuwen rijken vnde ghebeden . vorunrechtet vnde vorwaldet synt vnde daghelikes vorwaldet vnde swarliken beschedighet vnde hindert werden an liue vnde g{uo}de sunder vnse vnde der vnsen schult vnde iegen vnse vnde des ghemenen dudischen c{oe}pmans priuilegia vnde vryheyde . de vns vnde dem ghemenen c{oe}pmanne van iuw vnde den iuwen nycht gheholden werden vnde mengerleye breke dar ane scheen synt vnde gij ok iuwe velighe gheleyde dat gij vns ghezecht vnde vorzeghelt hebben / zwarliken an den vnsen ghebroken hebben vnde van den iuwen hebben breken laten van wes wegen wij vnde de vnsen groten vnvorwynnychliken schaden vntfangen unde leden hebben, dat wii juwer koningliker macht vormyddest vnsen sendeboden vakene vorkundiget hebben vnde uns doch nycht hulplijk is gheweset . ♦

Hirvmme m{uo}te wij vnde willen . iuwe . iuwer drier rike inwonere vnde iuwer vorscreven rike vndersaten vnde hulpere wo men de benomen mach vyende wesen myt alle den yennen de wij dar to vormøghen ♦

Vnde wij vnde alle de vnsen willen vns des an vnser ere tegen iuwe konynglike macht vnde tegen iuwer vorscreven rijke vndersaten inwonere vnde hulpere . wol vorwaret hebben in crafft desses breues ♦

Vnde des to merer witlicheyt so is vnser vorscreven stad jngheseghel neddene ghedrucket vppe dessen breff de ghescreuen vnde gheuen is na der bord vnses heren Cristi verteynhundert iar vnde in deme sosundetwintigisten iare des sondaghes na sunte Dyonisij daghe . des hilghen mertelers ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.