1426. 15. oktober. Stralsund


Hansestaden Stralsunds fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

I fejdebrevet erklærer borgmestre, rådmænd, borgere og indbyggere i byen Stralsund krig mod kong Erik af to årsager:

For det første erklærer Stralsund krig på grund af den vold og uret, som kong Erik har påført Stralsunds borgere og hanseforbundet, idet kong Erik selv, hans undersåtter og hans mænd har brudt Stralsunds privilegier.

For det andet erklærer Stralsund krig, fordi kong Erik ikke har holdt det lejde, som han havde givet til byen Stralsund og dens borgere, hvilket har påført byen og dens borgere stor skade.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet . jrluchtegheste . hochgheborne vorste . vnde here . her Eryk der ryke Denemarken . . Sweden . Norweghen . der Wende vnde der Gothen konyngh . vnde hertoghe to Pomeren . dat wy . borghermestere . radmanne . ghemeende vnde jnwonere der stad Stralessunde . vnde vnse helpere . de wy . dar tho theen konen . wo men de benomen mach . juwe . juwer . ryke . lande . vndersaten . jnwonere . vnde helpere . women de ok benomen mach . vyende willen wesen / vmme mennegherleye vele ghewalt . vnrecht . schaden . vnde ghebreke willen . alse vns vnsen borgeren vnde deme ghem{ee}nen copmanne . van iw . iuwen vndersaten . vnde den juwen gescheen is tieghen . vnse priuilegia . vnde vryheide . de vns van juwen vorvaren ghegheuen vnde besegheld . vnde van iw confirmeret . vnde bestedeghet sint . vnde iuwe beseghelde gheleyde . vns vnde den vnsen van iw vnde den juwen nicht gheholden en is . des wi vnde de vnse vnvorwynneliken groten schaden . vnde hinder ghenomen . vnde gheleden hebben . vnde willen des vns to den eren an iw allen voreghescreuen wol . vorwaret hebben . ♦

Desses to merer witlicheit hebbe wy . vnser stad secret ghedrucket heten . neddene vppe dessen breff . de ghescreuen vnde ghegheuen is . na Cristi ghebord veerteynhundert vnde in deme sos vnde twinteghesten iare . des neghesten daghes . na sunte Calixti daghe des hilgen paweses ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.