1426. 28. oktober. Göinge herred


Ingeman Mortensen, tinghører i Göinge herred, m.fl. bevidner, at Lars Ågesen (Quitzow), kannik i Lund, har på Göinge herredsting bekræftet, at hans morfader Mogens Råbok, væbner, af Hofdala har erhvervet en gård i Näsdala i Brönnestads sogn.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men som thetta bref se . eller høra . læses helsar Jngeman Martinson . thingshørare j Gythingehæret Pæther Hennekasøn præst j Myæthilby pa Gythingeholm . Pæther Mattissøn præst j Hiær<zaa>s . Olaf Gudserkssøn præst j Gumløsa /. Pæther Larensøn præst j Æmyslef / Tydrik præst j Broby ./ Clemmyt Skaldra af Hofdala awapn . oc Jønis Olafsøn byskops fowodh j Strø . kerleca met wor herra ./ ♦

Wi gøra thet wedirlict alle men nerwarende oc kommasculendes . at vndir wors herras aar . thusande aar / firahundrathe aar /. tywgho aar vppa siætta arit ./. then mondaghen næst fore alle helionæ dagh /. skekkat fore os . mange gotha men nerwarende . pa Gythingething / een hethirlec man her Laurens Akassøn . canek j Lund / be[...] oc skellige bewisde . huilke lund hans mothirs fathir . Magnus Raboc som bothe j Hofdala . awapn . <køptæ> een gaard . j Nystala . j Brwnnestadha sokn liggende . j huilken som Tholf Jenssøn nw vtj boor ./ af Tholf Tostassøn hans fathirs fathir / hwas siæla gudh hawe / laankt fore then stora folka døthin . oc war met wilia oc ja rætteleca skøttir oc affhændir oc til hand andworthat pa Gythingathing . met ewynnerlek ræt aghaskulendes . ♦

Tha beddes Tholf Jenssøn lywd . som boor nw j samma gaard . oc swarathe / oc til stoodh /. at thet waar swa giort oc j alle made met wilia oc ja skeet / som fornæfnde her Laurens Akassøn hafthe tha sakt oc beræt at Tholf Tostassøn hans fathirs fathir . solde then fornæfnde gaard j Nystala . oc skøtte pa thinge oc vpbaar folt oc alt fore then samma gaard j Nystala til nøgha . af fornæfnde Magnus Raboc for vdan een wena gawa som stoodh j geen . oc henne vppbaar Jønes Tholfsøn hans fathir . æftir syn fathirs døth . Tholf Tostassøn . oc forthy hafthe hwarkin hans fathir eller han ræt til at ylla . eller til tala j nokra mada then forsautha gaard j Nystala / ♦

Thet wi hørthe oc hos waræ . wytne wi met sannande j gothe tro . ♦

Gywit paa aar . dagh . oc staad som foreskriwit ær . oc hawa wi hænghitt wor jnsigle fore thettæ bref til wetnesbyrd . ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.