1426. 19. november.


Borgmestre og rådmænd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende i Rendsborg har fire mark stående i Henneke v. d. Heydes hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wi borgher mester vnde ratmanne to Rendesborgh bekennen openbare . an vnserm boke dat de kemerere des kalandes Vnser Leuen Vrouwen hebben IIII mark gheldes mid Henneken . van der Heyde an sinem huse dar he nu ane woned de mach de vorbenomede Henneke edder sine eruen wedder vthlosen alle jare binnen den VIII daghen . sunte Merten vor . L . mark mid der renthe also IIII mark.

Datum anno Domini quo supra[1] jn die Elisabeth.

1. quo supra] der henvises her til dateringen Mo.CCCCo.XXVJ i den foregående indførsel i Rendsborg bys bog, nemlig DD 1426. 19. nov., nr. 14261119004.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.