1426. 19. november.


Borgmestre og rådmænd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende har tre mark stående i Heinrich Hadelers hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wy borgermester vnde radmanne to Rendesborgh bekennen oppenbare vnde betugen an vnserm boke dat de kemerere des kalandes Vnser Leuen Vrouwen . hebben III mark gheldes mid Hinrik Hadeler . an sinem huse . vnde an sinem erue dar he nu anewoned by der sluze.

De mach de vorbenomede Hinrik edder sine eruen wedder vthlosen alle jar binnen den achte daghen sunte Merten vor XXXVII½ mark mid der renthe . de dar tobored.

Datum anno quo supra[1] . jn die Elizabeth vidue.

1. quo supra] der henvises her til dateringen Mo.CCCCo.XXVJ i den foregående indførsel i Rendsborg bys bog, nemlig DD 1426. 19. nov., nr. 14261119004.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.