1426. 19. november.


Borgmestre og rådmænd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende i Rendsborg har to mark stående i Hans Wulues hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wy borgermester vnde radmanne to Rendesborgh bekennen vnde betugen in vnserm boeke oppenbare dat de kemerere des kalandes Vnser Leuen Vrouwen binnen Rendesborgh . hebben . twe mark gheldes . in Hans Wulues huse vnde an sinem erue dar he nu anewoned in der Hukstrate.

De mach de vorbenomede Hans edder sine eruen vthlosen . wan se den vorbenomeden kemereren en halff jar touoren to segghen mid XXV mark binnen den achte daghen to sunte Merten.

Datum anno Domini quo supra[1] . jn die Elizabeth.

1. quo supra] der henvises her til dateringen Mo.CCCCo.XXVJ i den foregående indførsel i Rendsborg bys bog, nemlig DD 1426. 19. nov., nr. 14261119004.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.