1426. 19. november.


Borgmestre og rådmænd i Rendsborg bevidner, at borgmester Otto Holste har pantsat et grundstykke i Rendsborg til kæmnerne for Vor Frues og Sankt Gertruds kalende i Rendsborg.

Tekst

[Wy b]orgermester vnde radmanne to Rendesborg / bekennen vnde betugen oppenbare in vnserm boke [dat in] vnser ieghenwardicheid heft gewesen Otto Holste vnse borgermester vnde bekande oppenbare dat he vorpandet heft vnde gesettet den kemereren des kalandes Vnser Leuen Vrouwen vnde der hillighen juncvrouwen sunte Gertrude binnen Rendesborgh . sin erue vnde boden beleghen in der Hukstraten dar nu anewonet Hans Steen werkmester vnde Curd Louwensten . dar se ane hebben scholen alle jar twe mark gheldes . de se vth den vorbenomeden boden vnde eruen hebben vnde vppboren scholen binnen den achte daghen to sunte Merten.

Datum anno Domini Mo.CCCCo.XXVJ . jn die Elyzbath vidue.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.