1426. 19. november. [Lübeck]


De vendiske hansestæder Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg skriver til de nederlandske stæder.

De vendiske hansestæder meddeler, at de har været nødsaget til at erklære kong Erik 7. af Pommern krig grundet den vold og uret, som kong Erik har udsat dem for.

Da der nu er krig imellem de vendiske hansestæder og kong Erik, ønsker de vendiske hansestæder at advare de nederlandske stæder mod at lade deres folk rejse til kong Eriks riger for at handle med folkene dér, idet det ville kunne medføre store skader for folkene fra de nederlandske stæder.

Endelig meddeler de vendiske hansestæder, at de ikke længere vil kunne holdes ansvarlige, såfremt der skulle ske folkene fra de nederlandske stæder noget på grund af krigen mellem de vendiske hansestæder og kong Erik, idet de nu har advaret de nederlandske stæder mod at lade deres folk rejse til kong Eriks riger.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ersaeme heren, besonder lieue vriende.

Vmme manigherleye gewalt, hinders, onrechtes ende schaden willen, alse de dorluchtige vurste ende here, her Erick, koninck to Denemarken, Sweden, Norwegen etcetera, ende zijne ondersaten ons ende dem gemenen coopmanne ende schipheren van der Duetschen hanze van langhen tijden heerwart teghen God, recht, redelicheit ende onse priuilegien ende vryhede, den steden van der hanze van zynen vorders, koninghen ende koniginnen der voirscreuen rijke, gegeuen ende bezegelt ende na van eme confirmirt, gedaen hadden, ende want na der tijt, dat sick de stede, so gij wol moeghen weten, met eme, zijnen rijken ende ondersaten verbonden ende eens worden, meer ende meer gedaen hebben, daromme vele veruolges gedaen es gewesen, bede met brieuen ende besendinghe, dat doch niet helpen en konde, dat alsodaen gewald ende onrecht mochten gebetert zijn geworden: so zij wy van dem vorgenanten heren koninghe ende zijnen ondersaten darto gebracht ende gedronghen, dat wy van merkelike noed weghene warnynghe an se doen ende ere vyande werden moesten, want dat God irkent, dat wy dat ongherne gedaen hedden, wanner wy des vmmeghank mochten hebben gehat.

Waromme, heren ende bisonder guden vriende, wy van V zeer gudlike begheren, dat gij de uwe warnen, also dat se de voirscreuen rijke ende ere strome niet en souken ende ock haer goed op onser vyande bodeme niet en schepen ende ock ghene handelinge met den vt den voirscreuen rijken en hebben, op dat se des ghenen schaden en nemen, want vns haer scade van guden herte zeer leet were, ende nemen se des schaden, dar wolde wy onghemant omme wesen.

Sijt Gode beuolen, ons deser voirscreuen stucke een vrientlick antworde to scriuen by desen boden.

Gescreuen onder der heren des raedes der stad Lubeke secrett, des wy alle samentliken hijrto gebruken, op sunte Elizabeth daghe, anno etcetera XXVI.

Borgermestere ende raedmanne der stede Lubeke, Hamborgh, Rozstok, Stralessunde, Wismar, Lunenborgh.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.