1426. 23. november.


Hr. Anders Jakobsen Lunge i Basnæs, ridder, skøder sin svoger Jens Andersen en gård i Vindeby for vederlag.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Først ith breff att her Annders Ibsøn Lunge rider y Bastnes skøder sinn suoger Jens Andersøn en gaard y Windeby for wederlaug / ♦

Datum sancti Clementis dag / mcdxxvj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.