1426. 8. december. København


Kong Erik 7. af Pommern skriver til rådet i Köln.

Kong Erik giver rådet i Köln besked om den store uret og vold, som hansestæderne Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund og Lüneburg udsætter ham for, idet de imod Gud, ære og ret har erklæret ham, hans folk og riger krig.

I forlængelse heraf meddeler kong Erik, at rådet i Köln på ingen måde må tro det, hvis nogle af de førnævnte hansestæder eller nogle på deres vegne skulle komme til rådet i Köln og sige, at kong Erik var skyld i krigen.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Ericus, Dei gracia Dacie, Swecie, Norwegie, Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranie .

Vnsen gunstighen vruntliken grut vorschreuen.

Erbaren leuen vrundes.

Wij don jw witlik sodane grote vnredelicheit, vnreicht vnde walt, als vns de stede van der Dudesschen hense, Lubeke, Rostock, Wismer, Stralessund vnde L{ue}nenborch don, in deme dat se tegen God, ere vnde recht bynnen guden louen vnd vruntliker betzegelder tozade, in der se sik to vns, vnsen riken ind landen verplichtet vnd verbunden hebben, vnse, vnser rijke, lande vnd lude openbare entzechte vyande geworden synt, vnuervolgt ind sunder jennigerleye vnse redelke schult vnd broke, dat Gode bekant is.

Hijrumme, leuen vrundes, weret sake, dat se edder jemand van yrer wegene jw hijrvan wes inbrachten, so dat des die schuldt vnse wesen sculde edder van vnser wegene zakede, so bidde wy jw, des neynerleye wijs to louende, wente gy vorware weten vnd louen mogen, dat dat vnse scholt nycht en is, alse wy des to rechte jegen sij woll voerkomen mogen ind willen vor vorsten, heren vnd vrunden, wor vns dat temelick is, vnde alsulck schade vnd voeruanck vnd verdriet, die darvan manigem kopmanne, alse wy vns bevruchten, vele ind genuch entstain will.

Dat wij vns erer weldeliken hochuarth weren moten, is vns van herten leit.

In Christo valete.

Scriptum Hafnie, die Concepcionis beate Marie virginis, mostro[1] sub secreto, anno etcetera XXVIo.

1. mostro] = nostro.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.