1426. 10. december. København


Det danske rigsråd takker det svenske rigsråd for de krigsfolk, som de har tilsendt, og rigsrådet underretter om Hansestædernes overgreb. De opfordrer svenskerne til fortsat at stå Danmark bi i kampen mod hanseaterne.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Premissa in domino reverenciali et sincera amicicia / ♦

Keriste herre oc sunderlikæ godhe wene[1]

Wy tacke idher alle sammen for wenschap oc kærlek oc mekit gut oc enkannelikæ for then troschap godwilghe oc wenschap som i wor nadheghe herre oc oss altid gøre oc serdeles nw sidherst kerlica beuisten meth idhert folk oc thyenistemen som i hiit giordhen oc æn her hauen ♦

Guth giue at wy ether thet wel som til hører[2] aff forschulde mughæ / huilkit wy altiidh gerne gøre ♦

Item sosum wor nathighe frue oc erkebiscop aff Vpsala idher ny ydermeer berætte kunne all layenheet som nw ær pa færdhæ oc serdeles vm Stæthernæ huru the alles wore fyende ere wordhne amot guth ære oc schæl / ♦

Tha haue wy meth wor nadhighe herre / ouer wæyet huru man best taker thet fore / oc stiller sich til wærn amot thøm / ♦

Oc kunne wy enkte bethre ther i proue æn at wy alle bliue hart widh wæriæ oc godh trost / ♦

Ther meth Guths hielp / wel gut raadh / til star / hwor wy alle / wele bliue thes eens / oc wele ware ther wel willighe til huer effter sin effne ♦

Tha bethe wy ether alle / kære herre oc wene / oc høghelica radhe at i følghe then samme sin swosom wy nw her eens ere worthne oc wor nathighe frue til idher fører / vppa thet at wy vmga oc fly mughe swadant hofmodh oc treldom som the Stæther oss alle meth mene ♦

Ther meth befale wy ether Guth Oc byuther til oss / ♦

Schriueth vpa Køpendhaffn tiisdaghen effter worfruæ dagh concepcionis vnder erchebiscop Pæthers aff Lund oc biscop Iens aff Roskildes incigle vpa alles wore weyne ♦

Anno domini mcdxxsexto ♦

Erchebiscop biscopæ abbotæ prelatæ riddere oc swenæ rikens radh aff Danmark nw her i Køpendhaffn forsamblædhæ idhræ sunderlighæ wene ♦

1. godhe wene] Tilføjet over linjen, A. 2. hører] Herefter slettet wel, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.