1426. [19. november - 31. december].


Borgmestre og rådmænd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende har to mark stående i Hans Kremers hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wy borghermester . vnde ratmanne to Rendesborgh bekennen openbare an vnserm boke dat de kemerere des kalandes Vnser Leuen Vrouwen hebben II mark gheldes myt Hans Kremer an sineme erue dar he nu ane wonet.

De mach de vorbenomede Hans edder sine eruen wedder vthlosen alle jar binnen den VIII daghen sunte Merten vor XXV mark mid der renthe also II mark.

Datum anno Domini quo supra[1] .

1. quo supra] der henvises her til dateringen Mo.CCCCo.XXVJ i den foregående indførsel i Rendsborg bys bog, nemlig DD 1426. 19. nov., nr. 14261119004.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.