1426. [19. november - 31. december].


Borgmestre og råd i Rendsborg bevidner, at kæmnerne for Vor Frues kalende har en mark stående i Konrad Heesens hus, som ligger i Rendsborg.

Tekst

Wi borghermester vnde ratmanne to Rendesborgh bekennen openbare an vnserm boke dat de kemerere des kalandes Vnser Leuen Vrouwen . hebben I mark gheldes myt Kord Heessen an sineme erue dar he nu anewonet ♦

De mach de vorbenomede Kord edder sine eruen wedder uthlosen alle jar binnen de VIII daghen sunte Merten . vor XII½ mark mid der renthe also I mark ♦

Datum anno Domini quo supra[1] .

1. quo supra] der henvises her til dateringen Mo.CCCCo.XXVJ i den foregående indførsel i Rendsborg bys bog, nemlig DD 1426. 19. nov., nr. 14261119004.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.