[Efter 6. oktober 1426]. [Lübeck]


Lübecks marskal Lüdeke v. Blüchers fejdebrev til kong Erik 7. af Pommern.

Tekst efter A.

Tekst

Wetet hochgheborn vorste koningh Eryk der drier ryke Sweden Norweghen vnde Denemarken dat ik L{uo}deke Bl{uo}chcher marschalk j{uo}we vighent wyl wesen vnde al juwer man de jn j{uo}wen ryken syn ♦

Ghescreuen vnder mynem jngheseghel ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.