1409 el. 1426.


Et tingsvidne om lovhævd på Stabelsgård i Surmose, Bjerre herred.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Ett laugheffdt paa pergamentte[1] paa Stabels gaardsted i S<uer>mosse[2] i Bierreherrit ♦

Anno 1426[3] . ♦

1. laugheffdt paa pergamentte] A-reg.pergamendtz laugheffdt Stjernholm-reg. 2. S<uer>mosse] Smemosse A-reg.Suermoessse Stjernholm-reg.; formen Smemosse i A-reg. er antagelig en fejl; ÆA II foreslår i sit register Siuemosze og Suiemosze som mulige læsemåder. 3. Anno 1426] A-reg.Daterit 1409 Stjernholm-reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.