1426..


Knud Steen i Løsning overdrager gods i Årup (Hedensted sogn) i Hatting herred.

Tekst efter reg.

Tekst

J pergamentz opladilsse breff att Knudt Steend i Løssning haffuer oplatt nogett guodtz vdj Attorp i Hatting herritt, ♦

Anno 1426. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.