1426..


Biskop Ulrik (Stygge) af Århus fornyer det af biskop Bo (Mogensen (Lang)) af Århus indstiftede kapel ved Brestenbro.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamentz fundas paa Brøstrum bro capell y Nymherritt, funderit[a] af bischob Boetio och renouerit aff bischob Vlricho , ♦

Anno 1426. ♦

a. funderit] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.