1426.


Tingsvidne om, at en eng og andet gods ved Bjerregrav tilhører Peder Mortensen (Galskyt?) af Møldrup.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item tings vintne ath thenn enng som liggher østenn vedt aa mell[om] Biergraff mølledam och then v[.....] som liggher søndhen fraa Bi[ergraff] thet er Per Mortenssen h[anns] enng ♦

Datum mcdx[xvj] ♦

b):

Tings wintne om en eng liggendis synden for Bieregraff att thend hør Peder Morthenssen aff Meltorp till ♦

Anno mcdxxvj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.