1426..


Hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) erklærer, at hr. Sten (Tygesen (Basse)) lovligt har indløst det gods, som han havde i pant af hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)), og at han af hr. Sten har modtaget 1188 lybske mark, der dækker Rågelund, Holev, Klarskov, Radstrup og Kærby (nu: Over Kærby).

Tekst efter reg.

Tekst

Herr Biørnn Olssenn thilstaar, att her Steen haffuer lougligenn jndløst forne her Axels guodtz, och kiendiss hand att haffe oppeboridt aff her Stenn xijct lybsche ℳ mindre xij marck och thet aleniste for Rogelund Herløff, Claskow, Rastrup och Kierby, ♦

1426 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.