1426..


Hr. Bjørn (Olufsen (Bjørn)) erklærer at have modtaget 600 gode mark af hr. Sten (Tygesen (Basse)) til indløsning af fynsk gods, som han havde i pant af hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)), og som denne havde givet hr. Sten fuldmagt til at indløse.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Biørn thilstaar att haffue fangit vjct gode marck aff her Steen for forne goedz,[a]

1426 ♦

a. forne goedz,] DD 1426, nr. 14269999020.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.