1426..


Jens Nielsen, forstander i Slagelse Helligåndshus, giver Niels Jensen Bager livsbrev på en toft i Fruerløkke i Slagelse.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Nielssønn forstannder vdj helliggiestis huuss i Slauelsse gaff Niels Jennssøn Bager liffs breff paa enn tofft i Fruer løcke liggendis ♦

1426 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.