1426.


Peder Ejlersen skøder gods i Horslunde, Rå, Tillitse og Nøbbet til Anders Asmundsen.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Eylersøns skiøde thill Anders Asmundsøn paa goedz i Horslunde, Roe Tilitze och Nibygd, ♦

1426. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.