1426.


Vidisse af et brev af kong Erik 7. af Pommern til fru Inger Hermansdatter (Pennow) på en gård i Brønderslev.

Tekst efter reg.

Tekst

Vidisse aff kong Erickis breff giffuett fru Inger Hermandzdatter paa en gaard i Westre Brunsløff. ♦

1426. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.