1426 [1460, 1480, 1484 og 1490].


Breve i Maribo klosters arkiv om en toft i Botofte på Langeland.

Tekst efter reg.

Tekst

J itt knippe noterit numer 365. findis skiødebreff och testamente, disligeste tingsuidne paa en toffte i en bye paa Lauind kaldis Botoffte, ♦

1460. 26. 80: 84. 90. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.