1426..


Tekst efter reg.

Tekst

35. Jtt skiødebreff paa pergamenntt paa nogitt godtz wdi Willersleff sogen ♦

1426 ♦

Oversættelse

35. Et skødebrev på pergament på noget gods i Villerslev sogn.

1426.