1426.


Tingsvidne om, at brødrene Niels og Thor Mikkelsen skøder alt deres gods i Jeksen til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne att hues bygestedt och marckjord som Niels Michelssenn , Thor Michilssen begge haffde paa Exen thet skøtte dj Emcloster till euindeligh eyendomb, ♦

Daterit, mcdxxvj ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.