1426. Voer herredsting


Et sandemændsbrev fra Voer herredsting om markskel mellem Haldrup kær og Søvind sognekær.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett pergamendtz sandmendtz breff, aff Wor herritz thingh, om marchschiell, emellom Haldrup kiere, och Siønde sogne kiere, ♦

Vnder datum 1426 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.