1426.


Jakob Andersen af Serridslev skøder flere gårde og andet gods i Hads herred til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Et pergamentts skiøde breff, paa tho gaarde y Falling en gaardt y Olstrup, j gaardt y Ambstrup, kallis Brendbøgj end gaard y Ambstrup, j øde iord y Gylling, mett bøggestedt, j gaardt y Thrustrup, y Hunslundtz sogen, j mølle ibidem, ♦

Sub dato 1426 ♦

b):

Ett Jep Anderssen aff Serridtzløuff hans schiøde breff paa pergamendt paa disse effterne gaarde hand haffuer schiøtt her Olrich bischop vdi Aarhuss som er ij gaarde i Fallingh j gaard i Olstrup j gaard i Ambstrup kaldes Brendbyggested, j gaard i Thrudstrup i Hundtzlund sogen j mølle, ibidem. ♦

Daterit 1426. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.