1426. [Sjællands landsting]


Landstingsdom vedrørende toftegæld i købstæder.

Tekst efter reg.

Tekst

Landztings dom ehuem som hauer jord i købstet ham hører at redæ tofftegiæld ther aff ♦ Mcdxxvi ♦

Oversættelse

Landstingsdom: Hvem, der har jord i en købstad, er pligtig af udrede toftegæld deraf. 1426.