[1426]. .


Vidisse af hr. Åstred Tygesens testamente vedrørende to gård i Ålsbo (Rørup sogn, Vends herred), som han i sin tid har skænket Sankt Knuds kloster i Odense.

Tekst

2. Item wiidiisze aff Astriidt Tyggisszens riidders testamentt paa 2 gaarde, szom handt gaff till closther wthi hans testamentthe, liggendis wthi Aalszboo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.