1427. 23. januar . Rougsø herredsting


Tingsvidne af Rougsø herredsting udvirket af Lars (Jensen) Mus af Stenalt, at Jens (Larsen) Mus (til Stenalt) og dennes arvinger har haft Stenalt i deres besiddelse ukæret i 40 år, førend en person ved navn Peder Henriksen nu har gjort krav på Stenalt.

Tekst

Vi Lydbrandt Erickszen foged i Roxøe, Mogens Jonszen , Tuordt Bruszen , Jep Skøtte , Gundi Perszen , Nisze Thuszen til Bode og Gutti Nielszen af Ingisløff saa torsdag før Pouels dag conversionis paa Roxøe herreds thing, at hæderlig Lasze Mus af Stienholt fik et thingsvidne af 8 dannemænd: Petter Anderszen af Vdtby, Petter Darii ibidem, Nisz Jenszen af Ingisleff, Jesse Mickilszen , Tordt Jenszen , Atser af Kaarde, Mattes Palliszen ibidem og Thyge Huidt af Wore, hvilke vidnede, at Jesze Mus og hans arvinger havde haft Stienholt i værge ukæret i 40 aar, før Petter Henrichszen gav der først kære paa.

Item stod Lasze Mus op inden 4 stokke paa Roxøe herreds thing til vedermaalsthing med Bo Legels arvinger og bød sig til med de mænd; da rykkede de bort og vilde ej blive ved rette med ham.

Vore indsegl.

Givet osv.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.