1427. 30. januar. Rom


Lübeckerkanniken Claus Sachow får skolemesterembedet (scolastria) i Lübeck, skønt han forud har provstiet i Slesvig og flere nordtyske embeder

Arkivalske oplysninger og udtog efter APD l.l.

Tekst

Claus Sacchow har ansøgt om og får bevilget skolemesterembedet i Lübeck, skønt han allerede bl.a. ligger inde in Slesvicensi cum prepositura ... Datum Rome apud ss. Apostolos 3. kal. febr. anno 10.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.