1427. 3. februar. Hardeberga


Cecilie (Jensdatter (Uf)), Hartvig (Emmekesen) Limbeks enke, m.fl. har med alle sognemænds råd solgt en eng til Niels Svendsen (Sparre), ridder, i Ellinge, og de erkender at have oppebåret fuld værdi derfor.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff høræ æller see helsæ wi Ciciliæ Hartwiigh Lembeks æffther liwandæ Jæp Knutsøn Jess Henriksøn kirkæ wergæ j Haræbiærgæ oc Andærs Jenssøn prest j samæstad ewinnærligæ meth guth ♦ Kung[ø]ra[1] wi allæ mæn nerwærendæ oc kommæskulende thet wi meth alle sognæ mæns rodh solt hawæ een ægn som ligher jnnæ meth her Niss Swenssøn jnnæn Søndræ thodh som ær agher ængh woth oc thiurth meth all til liggilse jnkte vnden thagheth \ wel byrdugh man her[2] Nielss Swenssøn riddæræ[3] j Ællingæ for fult werd oc opp hauæ boræth aff samæ forde her Niss Swenssøn riddæræ alldelæs æffther wor nøghen ♦

Oc byndæ wi oos til forde kyrkæ wergæ ffri oc hemlæ for hwor mans til thal forde Niss Swenssøn ridderæ then forsauthe ægn hanum oc hans arwyngæ som kyrkæ wergæ byr at fry vppo kyrkænæ wegnæ ♦

Til hwes things wynnæbyrd oc meræ wissæn tha ær wor jnsiglæ allæ forde foræ hængdh thet worth oppnæ breff ♦

Datum Haræbierghe anno domini mo cdo xxvii die sancti Blasii episcopi et martyris etcetera \ ♦

1. Kung[ø]ra] usikker læsning, A. 2. her] understregning begynder her, A. 3. riddæræ] understregning slutter ved r(1), A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.