1427. 5. februar. Nakskov


Ulf Godov pantsætter gods i Ladegård i Lollands Nørre herred til Anders Nielsen i Nakskov for 20 mark lybsk. Når Ulf Godov vil løskøbe godset til mortensdag, skal han allerede den sankthansdag inden underrette Anders Nielsen. Han skal betale både årets afgifter og pantesummen på 20 mark - allesammen i lybsk mønt.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thættæ nærwærændes breff see eller høræ læsis helser iæk Wlff Gothow ewinnælighæ meth gudh . ♦

Kwngiør iæk thet allæ mæn ath iæk wetherkænnær mik ok mynæ arffinge j pant ath hawæ sæt[1] een bøskethen man Anders Nielssøn borghære j Nakskow oc hans arffingæ j myt gotz liggindæs j Lathæ gordh meth all agher ok æng som ther til lyther po hwilkith gotz Olaff Anderssøn forthum po sath foræ xx lubiskæ mark j stæthærenningæ ♦ meth so dant skel / ath nar iæk wil thet for gotz j geen løsæ om sancte Mortens dagh eller mynæ arffingæ ♦ tha skal iæk[2] hanom thet lowlighæ kwngiøræ om sancte Johannes dagh til forindæ oc hans arffingæ ♦

Oc nar iæk wil eller mynæ arffingæ j geenløsæ thet for gotz om sancte Mortens dagh tha skal thet oors skyld følghæ meth the for xx lubiskæ mark ♦

Oc iæk eller mynæ arffingæ[3] skal hanom eller hans arffingæ ængæ andræ pænningæ igeen athbøtalæ æn lubkær mynt som iæk hawer[4] aff hanom fangeth ♦

Til thes meræ tygh oc withnæ tha hængær iæk myt ingsilæ foræ thættæ breff meth andræ gothæ mænz som ær Gereth Kætilhowitz aff wapæn oc Iæppæ Ienssøn s rathmanz j Nakskow ♦

Scriptum Nakskow anno domini mocdoxxoviio ipso die beate Agathe virginis gloriose in robur et fiduciam premissorum ♦

1. hawæ sæt] hawæsæt, A. 2. iæk] Tilføjet over linjen, A. 3. arffingæ] r tilføjet over linjen, A. 4. hawer] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.