[14]27. 5. februar. [Lübeck]


Rådet i Lübeck skriver til hansekøbmændene i Brugge.

Rådet i Lübeck frygter, at kong Erik 7. af Pommern vil forsøge at overtale høvedsmændene Peter Johnson, Johann Bertramson, Michael Rute og Bartholomeus Vot til at gå i kongens tjeneste, da der nu er krig imellem de vendiske hansestæder og kong Erik.

Rådet i Lübeck ønsker derfor, at hansekøbmændene i Brugge i hemmelighed skal opfordre hansekøbmændene i London til at indlede forhandlinger med de nævnte høvedsmænd for at overtale dem til at gå i hansestædernes tjeneste.

I forlængelse heraf har rådet i Lübeck vedlagt et lejdebrev til de nævnte høvedsmænd, som kan træde i kraft, såfremt de pågældende høvedsmænd ønsker at gå i hansestædernes tjeneste.

Endelig beder rådet i Lübeck hansekøbmændene i Brugge om at sende lejdebrevet retur, såfremt de pågældende høvedsmænd ikke ønsker at gå i hansestædernes tjeneste. Desuden skal hansekøbmændene i Brugge forsøge at forhindre, at de pågældende høvedsmænd tager parti for kong Erik.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Post salutacionem.

Ersamen besundern leuen vrundes.

Alse wy ju negest verscreuen vnde gi ok van gemenem geruchte wol moghen vernomen hebben, wo dat wy unde mer stede vmme vns beleghen vmme manigerleye vele gewalt, gebreklicheit vnde schaden willen den steden vnde deme gemenen copmanne bescheen to veyden vnde to kryghe mit dem heren koninge van Denemarken, sinen riken vnde vndersaten gekomen sin, so ys yd, leuen vrundes, dat wy bevruchten, dat desulue here koning by Peter Johanssen , Johanne Bertrammesson , Michel Rute , Bartholomeus Vote , houetluden, vnde by erer geseltzopp vorarbeiden mochte laten, dat se mit erer were vnde schepen to des vorscreuen heren koninges hulpe qwemen, darvan de stede, de gemene copman vnde schipheren der Dudeschen henze an eren luden, kopenscoppen vnde guderen merkliken schaden nemen mochten, also gi dat, leuen vrundes, suluen wol erkennen moghen etcetera.

Hirvmme wy van juwer leuen zere fruntliken begerende sin vnde bidden, dat gy vmme der stede vnde vnsen willen juwe hemelken bodesscop van der wegen sunder sument willent don by den copmanne to Lunden in Engeland, den wy ok hirvmme verscriuen, in beqwemer wyse mit den vorscreuen houetluden vnde gesellen darsulues in Engeland, edder wer se sin, vmme to verhandelende, dat ze mit eren schepen vnde were by vnse hulpe to komende vnde jo eer io leuer; men sal se leffliken enthalen vnde ene gutlicheit bewisen, se scholen ok in zekerem geleide vnde velicheit vor vns steden, den vnsen vnde vor alle de ghennen, der de stede vnde wy mechtich sin vnde de vmme vnsen wisen willen don vnde laten scholen vnde willen, sunder argelist wol verwaret wesen na lude vnde inholde des geleide breues, den wy juwer leuen hirmede senden versegelt, den gy den vorscreuen houetluden vnde erer geseltzop antwerden moghen laten, offt des behoff werde.

Were auer dat ze der stede to hulpe nicht en wolden, so sendent vns den suluen breff wedder ouer, so gi ersten moghen, vnde dat gi dar vmme vorarbeiden, dat se by des heren koninges hulpe io nicht en komen; vnde wan ok vnse krich mit dem vorscreuen heren koninge gerichtet worde, wolde denne der vorscreuen houetlude effte gesellen welke in den steden bliuen, de wolde wy gerne lyden.

Vnde, leuen vrundes, den steden vnde vns willen hirane to bewisende, versculde wy vmme juwer leuen alle tyt gerne, wor wy moghen.

Vnde dat desse zaken nicht rume gesprenget en werden, sunder se in hemelicheit io verwaret bliuen, dar is den steden, jw vnde deme gemenen copmanne alle vmme macht ane liggende, vnde begeren hirvan juwer vnuertogerden antwordes by dissem vnsem boden.

Syt Gode etcetera.

Screuen etcetera Agate, XXVII.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.