1427. 14. februar. Kampen


Købmænd fra Dragør, borgere i Kampen, låner til Vor Frue Kirke i Kampen den kalk og den messeklædning, som de plejer at bruge i Dragør, under betingelse af tilbagegivelse, når rejsen til Skåne igen finder sted.

Tekst efter Tjeenk Willink l.l.

Tekst

In aldusdanen voirwerden sin die coeplude van Drakuren burgers to Campen ouerdragen, alsse van den kelc ende misgewaede dat half zijden is dat zij te hebben plegen op Dracure, dat zij dat geleent hebben Onser Vrouwen Kercke to Campen den dijenst Gods mede to doin, mit alsodaenen onderscheide:

Ist sake dat tot eniger tijt reijse weder toe Schonen woirt ende die coeplude des begeren so salmen hem den kelc ende den misgewaede guijtlike weder ouerleueren ende so salmen dat weder brengen in de capelle to Dracure sonder argelist.

Hier sin to gevoeget vander coeplude wegen dit to bewaren Jacob Coeps soen ende Wolter Henrixs soen .

Ende Dirc Henrix soen ende Alfer Tijdemanss inder tijt kercmeesters to Onsser Vrouwen Kerke hebben dit belieft ende angenomen.

Anno XXVIImo Valentinij.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.