[14]27. 16. februar. [Reval]


Rådet i Reval skriver til højmesteren for Den Tyske Orden.

Rådet i Reval meddeler, at kong Erik 7. af Pommerns undersåt ridderen hr. Krister Nilsson (Vasa), som er høvedsmand på Viborg slot i Karelen, har sendt upassende breve til rådet i Reval, hvori han anklager rådet uretmæssigt. Af den årsag har rådet i Reval sendt Berthold Huninghusen, rådmand i Reval, til højmesteren, således at Berthold Huninghusen dér kan fortælle højmesteren, hvad der er sandt og falsk med hensyn til forholdet imellem Krister Nilsson og rådet i Reval.

I forlængelse heraf beder rådet i Reval højmesteren om skriftligt at henstille til kong Erik, at han beordrer Krister Nilsson til at stoppe med at skrive usømmelige breve til rådet. Endvidere skal højmesteren bede kong Erik om at sikre, at Krister Nilsson ikke påfører rådet i Reval eller folk fra Reval skade.

Tekst

Unsern andachtyghen gr{ue}t etcetera myt {oe}tmodygher bevelynghe in Gode deme Heren thovoren myt getruweme underdanygheme denste tho allen tiiden juwer hoeghgeloveden werdycheyt wyllichliken boreyd myt alle deme, dat wy gudes vormoghen etcetera.

Erwerdyghe leve besunderghe genedyghe holde here.

Juwer hoechwerden herlicheit beghere wii {oe}tmodichliken tho wetene, wo Bertold H{ue}nnynckh{ue}zen , unses rades stoelbroder, wert vor juwe herlicheit komende, juwer genade ichtzwelke zaken, werve adir boetzschoppe openbarende van unses r{ae}des weghen.

[.....]

Vorder van hern Kersten Nyccleysson , rytter, hovetmann uppe Wyborch in Karelen, underz{ae}te des irlychtygen heren konynges tho Denemarken, de uns untemelike breve overschryfft, dair he zick zulven unde uns tho kort ane deyt, des wy nycht vordeent hebben, dat Gode dem Hern bekant is, dat wii alduslange geleden hebben, alz juwer hoeghgeloveden gnaden disse erbenomde Bertold all wol berychtende wert, wo alle stucke unde zaken twysschen deme erbenomeden hern Kerstene unde unseme rade gelegen, gevallen unde gescheen synd.

Worumme bydde wii juwe hoechgelovede herlicheit, uns g{ue}tliken tho besorgende unde tho betrachtende, an den heren konyngh tho Denemarken tho schryvende, den erbenomeden hern Kerstene tho underwysende, dat uns van øme alsodane untemelike breve nycht overschreven werden tho unschult [unde] dat uns dair redelicheit inne wedervare unde schee zoe vele, alz recht is, dat he uns unde der unsir nycht en beschedige etcetera.

Darumme wii juwer hoeghgeloveden herlicheit unde den juwen myt der hulpe des allmechtigen Godes denstliken wyllen wesen, wor wy kønen unde moghen.

Juwen erwerdigen hoeghgeloveden staet beware de almechtige God in ziinen gnaden tho langhen salygen tiiden, over uns tho gebeydene alz over juwe getruwen undirs{ae}ten.

Screven undir unseme secrete, dominico die post Valentini martiris anno etcetera 27.

Borghermestere und radmanne tho Revale, vestri humiles.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.