[1427]. 4. marts. [Antwerpen]


Rådet i Antwerpen skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Rådet i Antwerpen meddeler, at det har ladet udfærdige en kopi af det åbne brev, som de vendiske hansestæders udsending både har fremvist og mundtligt resumeret for rådet.

Endvidere meddeler rådet i Antwerpen, at det vil give de vendiske hansestæders advarsel videre folkene i Antwerpen, således at de ikke kommer til at lide skade på grund af krigen.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Eerbare lieue geminde vriende.

Wij hebben wol verstaen tghuene, dat uwe bode ons van uwen wegen met eenen openen placcate[a], dair wij copie af behouden hebben, ghetoent heeft ende oic met monde gheseeght, dwelc wij gherne voert onsen goeden luden gerne condigen selen, op dat sij haer scade verhoeden mogen.

Ende, geminde vriende, oft v anders eenige saken gelieuen, die wij vermogen, dair wilt ons niet in sparen.

God sij met v.

Gescreuen IIII dage in meerte.

De stad van Antwerpen.

a. eenen openen placcate] det drejer sig her om de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.