[1427.] 5. marts. [Bruxelles]


Rådet i Bruxelles skriver til hansestæderne Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar og Lüneburg.

Rådet i Bruxelles meddeler, at det har set og forstået det åbne advarselsbrev, som de vendiske hansestæders udsending har medbragt til Bruxelles, samt at det har ladet udfærdige en kopi af dette brev.

Endvidere meddeler rådet i Bruxelles, at det vil give de vendiske hansestæders advarsel videre til folkene i Bruxelles, således at de ikke kommer til at lide skade på grund af krigen.

Tekst efter UBStL l.l.

Tekst

Eerbare voirsienige lieue geminde vriende.

Wij hebben gesien ende guetlic gevisiteert ende verstaen uwe openen brieue van wairscouwinghen[a], die ghij met desen uwen bode nv wtgesonden hebt.

Wairop wij uwen voirsienighen eerbairheyden, lieue vriende, guetlic begheren te wetene, dat wij uwen voirsienigen wijsheiden zere vriendelic bedancken van der goedtierenheyt, die v gelieft heeft, ons hierin te bewisen, ende willen voirt dinhout uwer vorseiden brieue, dair wij copie af hebben behouden, onsen ondersaten kundigen, dair dat behoiren sal.

Eerbare lieue vriende, de almechtige God van Hemelrijck hebbe v altijt in sijnre heyligen hoeden.

Gescreuen vijf dage in meerte.

De stad van Bruessel.

a. uwe openen brieue van wairscouwinghen] det drejer sig her om de vendiske hansestæders brev til de nederlandske stæder vedrørende afsendelsen af krigserklæringen til kong Erik 7. af Pommern, DD 1426. 19. nov. , nr. 14261119005.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.